Další možná řešení záhady Bermudského trojúhelníku (2)

Bermudský trojúhelník je oblast Atlantského oceánu mezi pobřežím Floridy, malém ostrově na Bermudách a ostrovem Portorico. Říká se, že trojúhelník je místo, kde se záhadně ztrácí lodě a letadla. Ale proč?

Zbytky ztraceného kontinentu Atlantidy a jeho technologie

Existuje názor, že Bermudský trojúhelník je v místě ztraceného ostrova Atlantidy. Podle Edgara Cayce (1) je zdrojem energie krystal, vysílající vlny z hlubin oceánů, což vede k narušení navigačních zařízení na lodích a v letadlech.

Zakřivení času

Portály, vedoucí do jiných dimenzí, mezery v prostoru a čase? Podle některých zpráv zde během posledních 500 let se zde záhadně ztratilo 1000 lidí, a během posledního století se zde ztratilo 50 lodí a 20 letadel.

Pobřežní stráž říká, že existují důkazy o anomáliích v této oblasti, ale cesty v čase jsou prý fantazie. Nicméně, nadšenci věří, že Bermudský trojúhelník je „modrá díra“ – pozůstatek červí díry, kterými mimozemšťané překračují mezihvězdný prostor, aby se dostali na Zemi.

Úmyslné útoky 

Tento důvod není podložen ničím kromě mnoha nehod na moři a ve vzduchu. Například u ztráty letadel letky 19, není žádný důkaz nebo náznak, že letadla byla ztraceno kvůli cizímu napadení, není ani kdo by něco takového mohl provést vůči letadlům nejsilnější místní velmoci. Mnozí ale věří, že to může být příčinou zmizení dalších lodí a letadel. Patří mezi ně úmyslné útoky jako pirátství.

Geomagnetické pole

Podivná zmizení v Bermudském trojúhelníku provázely problémy spojené s navigací. Proto geomagnetické pole může být skutečnou příčinou nehod.

Existuje teorie, že v této oblasti je magnetická anomálie a že trojúhelník je jedním ze dvou míst na světě, kde se srovnává severní a magnetický sever, což by mohlo vést ke změnám v navigačních přístrojích.

Změny v Golfském proudu

Golfský proud – to je jako řeka v oceánu, který začíná v Mexickém zálivu a protéká úžinou kolem Floridy do severního Atlantiku. Tento proud má šířku 64 až 70 km.

Golfský proud může snadno posunout letadlo nebo loď z kursu, a v Bermudském trojúhelníku jsou místa s nejhlubším mořským dnem na světě – některé až 8534 m. Zbytky lodí tam nemáme šanci najít.

Počasí a velké vlny

Karibskoatlantické bouře vedou k nepředvídatelným změnám počasí v bermudského trojúhelníku. To by mohlo vést k dalšímu důvodu zmizení lodí a letadel. Podle Normana Hooka, který pracuje u Lloydské námořní služby v Londýně, „Bermudský trojúhelník neexistuje.“ Říká, že všechny nehody jsou způsobeny počasím.

Jsou zde často pozorovány ničivé hurikány, stejně jako velmi velké vlny, které potápí lodě a poškozují ropné plošiny.Nejnovější satelitní data zaznamenávají vlny o výšce až 25 m.

Lidská chyba

Dezorientace v prostoru a chyba v orientaci v přístrojích jsou relativně vzácné příčiny havárií, ale jde o nezanedbatelné procento v haváriích letadel. Je faktem, že Bermudský trojúhelník je místo s hustou sítí dopravních spojů, což vede nutně ke zvýšenému počtu nehod a havárií.

Úplný výmysl 

Teorie Bermudského trojúhelníku je založená na předsudcích, které lidi drží ve střehu po několik staletí.

Spisovatelé převzali příběhy z mořských bajek a legend, a dokonce i záznamy Kryštofa Kolumba, že „v této oblasti lze pozorovat podivné tancující světla na obzoru“, „jazyky plamenů na nebi“ a „narušení navigačních přístrojů,“ a pokračují v rozvíjení tohoto mýtu.

Dnes se předpokládá, že Kolumbus viděl buď jen plameny ohňů lidí z kmene Taino, a plameny na obloze – to mohly být meteority padající na zem, které se dobře zrcadlily na mořské hladině. Chyby kompasu vznikly v důsledku nesprávných výpočtů pohybů hvězd.

Ačkoli záhady Bermudského trojúhelníku mají různá řešení, jeho jméno a tajemství stále existují.

Odkazy

(1) -r-: Kdo byl Edgar Cayce? Cesty psychotroniky, 21.07.2014. Internet: http://cestypsychotroniky.cz/index.php/osobnosti/307-kdo-byl-edgar-cayce 


***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 287

error: Kopírování zakázáno!