Ministerstvo obrany Velké Británie potvrdilo: UFO existuje (7)

 Anglická tajná služba v roce 2006 zveřejnila tajný 450 stránkový dokument o výzkumu UFO.

Tancující kuličky

      Britští experti v dokumentu podávají ještě řadu příkladů poukazujících na to, že existuje jakési spojení mezi objevením UFO a geologickými zlomy. Odvolávají se na ukončený výzkum francouzských vědců, kteří si čtvrt století vedli statistiku pozorování UFO. Objasnili, že většina případů objevení UFO je spojená s horskými oblastmi. Zmínili se i o specialistech v USA, kteří v roce 1981 vykonali zajímavý experiment, při kterém v tmavé místnosti rozbíjeli hrudky žuly – granitu a registrovali při tom záři ve vzduchu.

      Existují svědectví, kdy noční světélkování ve vzduchu vzniká i před velkými zemětřeseními. Mimochodem, jezero Loch Ness se také nachází na linii geologického zlomu. I zde vědci a turisté velmi často pozorovali zelené svítící kuličky. Měnily tvar, létaly, spouštěly se blízko k zemi, nebo se vysoko vznášely. Očití svědci je popisovali jako tancující.

     Vědcům je dávno známý fenomén „zemských světel“. Objasňují ho takto: fyzikální a elektrické sily se akumulují na místech seismické aktivity. Za týdny nebo měsíce napětí v skalnatých horninách to vede k vzniku tektonických puklin. V té době se vysvobozují elektricky nabité částice, proudy kterých potom svítí.

    Možná by se dalo předpokládat, že fenomén UFO je spojen se „zemskými světly“. Na toto ukazují i linie skalních zlomů, které se často ztotožňují s liniemi rozmístění starověkých staveb – megalitů. Avšak „zemské světlo“ je charakteristické pouze v seizmicky aktivních nebo hornatých oblastech. UFO je však pozorované i v rovinách, i na moři. Navíc vědci nikdy nezachytili „zemská světla“ – tak silná, aby popálily lidi.

    Vysvětlení UFO za pomoci „zemského světla“ jako obyčejného přírodního úkazu je možné jen částečně. Jak zdůrazňují britští experti, všechny přírodní fenomény, více či méně vyhovující objasnění UFO, už jsou vyčerpané.

    Falešná reakce na neobyčejné události

    V dokumentu je uvedená informace, že za posledních 30 let (1970 až 2000) bylo královskými vzdušnými silami zaregistrováno 128 případů katastrof letadel na území pod kontrolou protivzdušné obrany. Experti proanalyzovali všechny případy a vybrali 17 katastrof, jejichž logické objasnění se nenašlo. Deset z nich bylo do roku 1975, ale doklady o objevení se UFO v čase havárie, se nezachovaly. Avšak analýza ostatních katastrof navodila určité podezření. Ze sedmi katastrof v šesti případů svědků ze Země viděli neobvyklé objekty na nebi před nebo po havárii. A havárie letadla C 130 Herkules v roce 1994 se stala v nezalidněné oblasti. Proto otázka o UFO v tomto případě je otevřená.

    Všech sedm katastrof se stalo v dávné době. Ale podle povětrnostních podmínek v pěti případech bylo suché horké počasí. Experti v těchto případech dokladovali „neznáme vzdušné jevy v zóně britských vzdušných sil“ a předpokládali, že je možné, že všechny tyto katastrofy byly způsobené „neočekávanou činností pilotů, kteří se pokoušeli odejít z neznámého setkání“.

Pokračování

 

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 156

error: Kopírování zakázáno!