Existují paralelní světy? (9)

  Do našeho světa občas proniknou jevy, které do něj jaksi nepatří.

  IX. Zmizení lidí

Je známé, že řada anomálních jevů se soustřeďuje na děti či dospívající.

Jsou známé pověsti z oblasti Západní Evropy o tom, že dochází k nenadálému zmizení malých dětí přímo před očima rodičů.

Taková příhoda se stala ve Walesu, kdy malého Francise vytrhla z rukou matky neviditelná síla.

Celou Ameriku obletěla zpráva o podivném případu – matka s dcerou přijely ke svému domu, dcerka bez klíčů běžela napřed k zavřeným dveřím a … zmizela přímo před očima matky a sousedů, aby během okamžiku náhle vyšla z pokoje na balkón.

Ve starých letopisech se uvádí, že v 1. století imperátor Domicián ustavil soud nad filozofem Apolloniem. Ten však zmizel před očima soudců i imperátora, aby se objevil tentýž den ve vzdálenosti několika dní cesty od Říma. (Flavius Filostratos: Život Apollonia z Tyany).

Stejně tak i stará ruská pověst Ioann Novgorodskij, „létající na běsu“ za jedinou noc pobýval v Jeruzalémě a vrátil se zpět.

Jedna ze starých španělských pověstí vypráví o tom, že jistý muž podobným stylem se „teleportoval“ do Říma a nazpět.

Z doby bojů Rusů s Tatary jsou známy zajímavé údaje.

Jistý Jevstratij, který byl zajat Polovci, se náhle „materializoval“ v Pečorském klášteře.

Jiný muž, jménem Nikon, který byl rovněž v železech v poloveckém zajetí, navíc strážen a s přeťatými šlachami na nohou, se náhle objevil v pečorském kostele Svaté Bohorodičky ve chvíli, kdy začínali zpívat kánon.

Na počátku 20. století se uskutečnila návštěva amerického iluzionisty Harry Houdiniho v Petrohradě. Carská ochranka vynaložila maximální úsilí, aby mu zabránila v úniku z těsné cely bez oken v Petropavlovské pevnosti, kde byl přikován na rukou i na nohou. Tak, jako i v jiných případech, Houdini neznámým způsobem unikl, aby se objevil venku před užaslými policisty. Houdini si odnesl své tajemství do hrobu, a lidé jsou dodnes přesvědčeni, že šlo jen o geniálního iluzionistu.

V poslední době se proslavil záhadným únikem z těsné cely z jedné z nejtěžších vězení ve Fort Livenfort jistý černoch, absolvent Oxfordské univerzity, Chazad. Vedení věznice přivykla jeho každodenním únikům, a po návštěvě nějakého místního koncertu, jej opět stráže našli před branami věznice. Nepomohly nejsilnější stěny ani střežení. Za systematické narušování režimu věznice byl Chazad umístěn na samotku, kde se oběsil na řemeni, ačkoliv nebylo možné, aby jej měl ve vězení. I když lékaři konstatovali smrti, za několik dní Chazad oživl v márnici.

25. října 1593 se v Mexiku objevil „jako by spadl z nebe“ voják v neznámé uniformě. Ten řekl, že je strážný u brány paláce guvernéra v Manile na Filipínách a viděl, jak došlo k přepadení a vraždě guvernéra. Sám netušil, jak mohl překonat vzdálenost 17 tisíc kilometrů. Konec této historky je smutný – nešťastník padl do rukou inkvizici. A za několik měsíců námořníci potvrdili jeho vyprávění. (jde o pověst, poprvé zaznamenanou v roce 1910. (1) 

Obr. Filipínský voják

Od roku 1620 do 1631 mladá služebná v jednom z mnoha španělských klášterů, se mnohokrát (možná 500 krát) vydala na misionářskou cestu do Latinské Ameriky. O svých cestách si vedla deník, kde popsala Zemi z výšky jako krásnou modrou kouli. Její vyprávění vzbuzovalo nedůvěru, až v roce 1630 její vyprávění potvrdili cestovatelé.

Na počátku roku 1968 se Gerard Vidal vydal s ženou na cestu z jednoho argentinského města do druhého (asi 270 km), když tu náhle jejich auto zmizelo z cesty. Za dva dny se objevili v Mexiku, 6400 km od místa zmizení. Vidal si vzpomněl, že vše začalo poté, co se objevil hustý mrak. Poté ztratili vědomí, asi na 2 hodiny . o tuto dobu se jim rozcházely hodinky s reálným časem.

Ráno 4.ledna 1975 mladý Argentinec Carlos Dias na cestě domů byl shora osvícen světelným paprskem, vzduch začal silně vonět a vibrovat, zatímco Dias popoletěl 2 – 3 metry a ocitnul se 750 km od domova na cestě u Buenos Aires, kde mu byla poskytnuta lékařské pomoc.

Údaje z archivu kanadské policie z konce 19. století hovoří o tom, jak ke svému jménu přišel Kaňon bezhlavých. V roce 1898 zde zmizela skupina 6 osob. Přes všechno pátrání zde roku 1905 zmizeli bratři William a Frank a jejich přítel Robert. Až za 3 roky našel jejich bezhlavé kostry náhodný lovec. Od té doby zde zmizela řada osob, aby se zde za čas našli – mrtví. Velká většina zmizelých byli zdraví, silní jedinci, schopní se ubránit. Je pravda, že všichni zahynulí byli zlatokopové, a bylo vždy dost banditů, kteří měli důvod k vraždě. Ovšem proč vrahové v průběhu více jak 60 let vraždí stejným způsobem?

Pravdivost některých příběhů není možné ověřit.

Odkazy 

(1) 1593 transported soldier legend.  Wikipedia. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/1593_transported_soldier_legend    

Pokračování

Čtěte : 

  • Existují paralelní světy? (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (9) (10) (11

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 092

error: Kopírování zakázáno!