Kapitoly ze světové mytologie – Austrálie

Mýty a legendy mnoha národů v sobě možná skrývají střípky vzpomínek na události, které by mohly vypovídat o návštěvách mimozemšťanů v dávné minulosti …

 

 

 

 

 

V severním Queenslandu žije na řece Herbert kmen, věřící v mýtickou bytost Kohin. Bydlí v Mléčné dráze, jen v noci se potuluje po Zemi v podobě gigantického válečníka a zabije toho, s kým se setká. Chce-li, může se učinit neviditelným. 

Kdysi sestoupil Kohin na Zemi a zjevil se v podobě ohromného hada krajty a oznámil, že přichází z úrodné země s velkou řekou a s množstvím ryb. Přinesl s sebou dvě kouzelná dřeva zvaná tikovina, daroval je kmenu a řekl jim, jsou-li dobří, že budou moci s nimi létati.

Dva muži to zkusili, létali napřed od stromu ke stromu, pak z hory na horu a konečně vzlétli až do Mléčné dráhy, kde jeden již zůstal, neboť se mu tam velmi zalíbilo, ale druhý se vrátil na Zem.

Zatím Kohin zůstal u onoho kmene při řece Herbert, vyléčil některé nemocné ženy, nemluvíc ani o tom, že je učinil mladými. Když odcházel, zanechal tam dvě tikoviny a řekl, že všichni musí jít do kulinga (Mléčné dráhy) a tam žíti, jakmile jim pošle třetí tikovinu uprostřed s červeným znamením.

Podle: Wolf J.:Poslední svědkové pravěku, Praha 1970, s. 25

připravil -SL-

***

Líbil se vám článek a celý web?

Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 045

error: Kopírování zakázáno!