Genetici z izraelského medicínského centra "Šeba" studovali genom potomků Indiánů, kteří se stěhovali ve Spojených státech v osmnáctém století, a usadil se v Coloradu.

 

 

Zjistili šokující fakt - Indiáni mají genetické znaky příbuznosti s evropskými Židy. Tento závěr vyplynul z přítomnosti mutace genu BRCA1. Tato mutace je charakteristická pro aškenázské Židy. (1)

Pokud nyní uvažujete o legendárním ztraceném izraelském kmeni, který se nějakým záhadným způsobem (třeba za přispění mimozemského boha Jahve) dostal do Ameriky, pak vás musíme zklamat.

V Knize královské se dočteme, že severní izraelské království zničil vpád Asyřanů. V roce 722 před n.l. dobyla Asýrie severoizraelské království, kde žilo 10 z 12 izraelských kmenů, a obyvatele vzala do zajetí. Biblická Druhá kniha královská zaznamenává, že byli vyhnáni "do Chalachu a Chabóru po řece Gózanu a do měst médských". Zbývající dva kmeny, Juda a Benjamín, které obývaly jižní Judské království, odešly pod nátlakem Římanů až v roce 70 našeho letopočtu. Na rozdíl od severních bratrů, kteří byli asimilováni, si uchovaly identitu a jsou považovány za předky moderních Židů.

Deset z dvanácti izraelských kmenů zmizelo v historii a mýtech. (2) Za pozůstatek jednoho ze ztracených kmenů jsou považováni Falaš mura (etiopští Židé), nebo kmen Lembů v Jižní Africe. (3) Podle jiných názorů jsou tímto kmenem Paštunové v Afghánistánu, ale ti to zuřivě popírají.

Skutečnost je veskrze prozaická. Stejný typ mutace byl dříve zjištěn v rodinách hispánských Američanů, jejichž předkové také emigrovali do Spojených států z Mexika a Jižní Ameriky. Všichni Indiáni, jejichž genetický materiál odborníci studovali, měli společného předka: byl to jediný Žid, který se přistěhoval z Evropy do Nového světa před 600 lety. Tedy v době, kdy Kryštof Kolumbus objevil Ameriku, musel být tedy na prvních lodích. Bylo to také v době, kdy byla ze Španělska vyhnána celá židovská populace. (4)

Odkazy

(1) Ynetnews: Research unearths Jewish roots in Colorado Indians. Jewish World, 1.6.2012. Internet: https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3902234,00.html  
(2) Izraelské kmeny . Wikipedia. Internet: http://cs.wikipedia.org/wiki/Izraelsk%C3%A9_kmeny  
(3) Lembové. Wikipedia. Internet: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lembov%C3%A9  
(4) Geneticists find Jewish roots in Colorado Indians. RT, 31.5.2012. Internet: https://www.rt.com/news/jewish-roots-colorado-indians-645/ 

 

 

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 166