K poměrně proslulým památkám z dávných dob patří různé obranné stavby. Možno vzpomenout starořímské valy v někdejší Germánii a Británii nebo nejznámější Velkou čínskou zeď. Podobných staveb je však více.

 

Rozsáhlé valové systémy existují dodnes na jihovýchodě Evropy, od Lvova po Charkov a od Kyjeva k dunajské deltě a na Krym. Jejich délka přesahuje tisíc kilometrů a ještě nyní jsou místy vysoké a široké několik metrů. To znamená, že je musely budovat statisíce lidí desítky let.

Jejich charakter je zřejmě obranný. Valy chránily před nájezdníky z východních stepí. Kupodivu však stále není jasno, v kterém období vznikly a v jakém vztahu k tomu jsou jejich názvy. Osvětlí to teprve podrobnější průzkum.

V ruštině jsou valy tradičně nazývány Trojanovy a Dračí. První název, psaný někdy také Trajánovy, napovídá římský původ.

Ale valná část valů leží v oblastech, kam římská říše nikdy nesahala. Víme, že mezi staroslovanskýmí bůžky byl také Trojan.

Datování do doby Kyjevské Rusi, tedy do 10. až 11. stol., je pochybné; v letopisech jsou z oné doby zaznamenány mnohem menší stavby, ale o valech není ani zmínka. Zato o nich psal Herodot, což by svědčilo o původu starověkém, starším než náš letopočet. Kromě valů na černomořském pobřeží, mezi Dunajem a Dněstrem, lze vyloučit Římany. Podle legend ruští bohatýři zápasili nejednou s draky; poražený drak býval zapřažen do obřího pluhu a bohatýr vyoral brázdu, vyznačující hranici. Boj s draky patří do staroruského folklóru; je zachycen na mnoha znacích a pečetích. Jde o záležitost velmi starobylou; zdá se, že valy vznikaly někdy kolem začátku našeho letopočtu.

Legenda

1 - valy dunajské
2, 3 - horní a dolní Trojanův val,
4 - podněsterské valy
5 – volyňské valy
6 - podolské „dračí“ valy
7 - valový systém kyjevský
8, 9 - pereslavské valy
10, 11 - poltavské a charkovské valy
12 - krymské valy

 

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 1056