Esoterika

watkinsPětasedmdesát let poté, co Alfred Watkins informoval o svém objevu existence ley lines, se jeho prostá vize změnila do matoucí a spletité sítě iluzí, klamů a pověr. Dnešní psychotronici vnímají ley-lines jako linie globální energetické sítě, naprosto odlišně od Watkinsovy originální vize a neznají jeho základní učení. V posledních letech doznala tato teorie významného posunu. Dnešní populární pojetí ley-lines však není schopno vysvětlit podstatu tohoto jevu.  

...skrytá mementa esoteriky českého baroka 

...skrytá mementa esoteriky českého baroka 

...skrytá mementa esoteriky českého baroka 

...skrytá mementa esoteriky českého baroka 

...skrytá mementa esoteriky českého baroka 

...skrytá mementa esoteriky českého baroka 

rosaecrucis1Za velmi blízký rosikruciánům se považuje řád "Rytířů a bratří sv. Jana Evangelisty z Asie v Evropě" jinak řečeno "Asiatští bratři".

zednar0mKdo vlastně jsou zednáři? Církev, hnutí, řád?

20. dubna 1884, téměř na sklonku století vítězného tažení osvícenských a humanistických myšlenek, římský papež Lev XIII. vydává encykliku Humanum genus, ve které oznamuje světu existenci Říše Satanovy na Zemi. Tato říše má ve světě vést tajnou i čím dál více otevřenou válku proti pravdě, dokonalosti a katolické církvi.

arkaimPopulární čínská nauka o harmonii přírody a lidského žití, které má být v souladu s jejími zákony, nauka feng-šuej, má i svou slovanskou odnož.